Komentarze na żądanie?

Kto z nas nie zna definicji podaży i popytu. Podaż to liczba dóbr oferowanych przez producenta do sprzedaży, a popyt to zainteresowanie danym asortymentem wśród klientów. Większość czytelników zada sobie pytanie, co ta handlowa reguła ma wspólnego z systemem informacji prawnej. Otóż dużo! System informacji prawnej jest ogromną bazą wiedzy. […]