Zamówienie neoLEX

Zaznacz interesujące Cię opcje

Liczba użytkowników

Długość dostępu


Podsumowanie zamówienia

Dane podstawowe

Faktura VAT

Dane do faktury
/Oświadczam, że Regulamin został mi udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem umowy, w sposób umożliwiający mi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu oraz Cennikiem, które w pełni akceptuję. Jednocześnie wyrażam zgodę na zapisanie i przetwarzanie przez SerwisPrawa.pl mojego adresu e-mail, celem prawidłowego wykonania Usługi. Oświadczam także, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez SerwisPrawa.pl sp. z o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 7. Zostałem także pouczony o prawie do dostępu do moich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także o dobrowolnym podaniu danych.
Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010r. (Dz. U. 2010, nr 249, poz. 1661) wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej faktury (rachunek elektroniczny), ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia przez spółkę SerwisPrawa.pl sp. z o.o. z siedzibą 53-332 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 7 (wystawca faktury). Formą elektroniczną faktury jest plik PDF (Portable Document Format). Faktura elektroniczna będzie przesyłana przez wystawcę faktury na podany przeze mnie adres email. Oświadczam, że będę odbierał rachunki elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail i zobowiązuje się do przechowywania otrzymanych faktur w formie papierowej i/lub elektronicznej. Zostałem pouczony o prawie do cofnięcia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wyrażenia zgody na wystawianie i przesyłanie (w tym przez udostępnianie) rachunków elektronicznych.