Ponad 122 000 i będzie więcej!

W Polsce orzecznictwo nie stanowi źródła powszechnego prawa (tak jak np. słynne precedensy w Stanach Zjednoczonych), jednak to ogromne źródło wiedzy, które jest wykorzystywane w codziennej pracy prawnika, urzędnika, księgowego czy też pracowników działu kard. Decyzje sądów orzeczników w formie wyroków czy uzasadnień zawierają szersze interpretacje przepisów niż akty normatywne. Dlatego głównym postanowieniem noworocznym zespołu redakcyjnego neoLEX było rozszerzenie bazy orzecznictwa!

Największy motywator

Postanowienia noworoczne w 90% przypadków niestety nie są spełniane. Zapał najczęściej znika po 2 tygodniach. Ten fakt był największym motywatorem naszego zespołu projektowego. Pod koniec grudnia 2014 roku nasza baza liczyła około 32 000 orzeczeń. Głównie było to orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Izby Odwoławczej i Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z postanowieniem noworocznym już na początku stycznia rozpoczęliśmy pracę nad nowymi źródłami orzeczeń. Przede wszystkim zasililiśmy system wyrokami sądów powszechnych.

W lutym w naszym systemie odnotowaliśmy ponad 122 000 orzeczeń!
Do końca marca chcemy przekroczyć liczbę 200 000!

Ponieważ nasi klienci to nie tylko prawnicy, ale także księgowi i doradcy podatkowi, postanowiliśmy jako jedyni na rynku udostępnić bazę interpretacji podatkowych i powiązać je z aktami prawnymi.

Oczywiście korzystanie z tak dużej i wciąż rosnącej bazy orzeczeń musi być funkcjonalne i wygodne. W związku z tym przyjrzyjmy się, jak możemy pracować z orzecznictwem.

Po pierwsze: wyszukiwarka!

Wystarczy wpisać w górnej części ekranu interesującą nas frazę, np. wycinka drzew, i obok wybrać bazę orzecznictw. Otrzymamy wszystkie wyroki związane z wycinką drzew. Oczywiście możemy skorzystać z sortowania (np. po dacie publikacji) lub też z wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwarka

W wyszukiwaniu zaawansowanym możemy wskazać, które części orzeczenia system ma przeszukiwać (np. tylko tezy), lub ograniczyć zakres daty publikacji (w ostatnim miesiącu, tygodniu itd.).

Po drugie: wybór według instytucji orzekającej

Możemy skorzystać z menu po lewej stronie, gdzie można wybrać instytucję orzekającą i interesujący nas rok. W przypadku sądów powszechnych możemy także wskazać typ wydziału (np. cywilny).

menu

Po trzecie: bezpośrednie przejście z aktu prawnego

Możemy przejść do orzecznictwa bezpośrednio z każdego aktu prawnego. Ta funkcja obok wyszukiwania jest najbardziej przydatna dla każdego użytkownika. Działanie jej jest bardzo proste – wchodzimy do aktu prawnego i wybranego artykułu.

akt prawny

Przy większości artykułów znajduje się ikona (orzeczenia). Po jej kliknięciu zobaczymy orzecznictwo powiązane z wybranym artykułem. Natomiast jeśli chcemy zobaczyć orzecznictwo powiązane z daną ustawą, to możemy użyć funkcji orzecznictwo w pasku narzędziowym ustawy (orzeczenia).

orzeczenia powiązane

Dzięki tej funkcji będziemy widzieć całe orzecznictwo związane z aktem, wraz z informacją o powiązaniu z artykułami.

orzecznictwo powiązane

Reasumując, pierwsze nasze postanowienie spełnione! Obiecujemy, że nie będziemy czekać do grudnia 2015, aby wymyśleć kolejne. Obiecujemy je tworzyć regularnie co miesiąc i spełniać równie szybko jak to pierwsze!