Komentarze na żądanie?

Kto z nas nie zna definicji podaży i popytu. Podaż to liczba dóbr oferowanych przez producenta do sprzedaży, a popyt to zainteresowanie danym asortymentem wśród klientów. Większość czytelników zada sobie pytanie, co ta handlowa reguła ma wspólnego z systemem informacji prawnej. Otóż dużo! System informacji prawnej jest ogromną bazą wiedzy. Tworzenie bazy wiedzy (zwłaszcza bazy komentarzy) jest już bardzo blisko podaży i popytu.

Istnieją dwa sposoby budowania baz wiedzy (w przypadku systemów informacji prawnej mamy na myśli np. bazy komentarzy do aktów prawnych):

  1. podażowe,
  2. popytowe.

W pierwszym przypadku dostawca bazy komentarzy tworzy ją na jak najszerszym obszarze i dopiero jak baza jest gotowa, oddaje ją klientom. Oczywiście baza jest kompletna, jednak ten sposób jej tworzenia generuje strasznie duże koszty, które ostatecznie musi ponieść klient końcowy. Dodatkowo klient płaci za coś, co niekoniecznie jest mu potrzebne. Innym podejściem jest tworzenie bazy popytowo. Zatem klient wyraża chęć zapoznania się z komentarzem (jest popyt na komentarz), po czym zgłasza to systemowi. Redakcja na podstawie zgłoszenia tworzy komentarz, który trafia do bazy systemu informacji prawnej. Najważniejszą zaletą jest możliwość utrzymania jak niższej ceny dostępu do komentarzy. Dodatkowo użytkownik zawsze otrzyma komentarz do niezrozumiałego przepisu. Będzie miał też możliwość dopytania.

Program neoLEX jest pierwszym w Polsce systemem informacji prawnej, który umożliwia skorzystanie z tzw. komentarzy na żądanie, co jest praktycznym wdrożeniem popytowego budowania bazy komentarzy. Dlaczego na żądanie? Bo idea jest zbliżona do telewizji na żądanie, gdzie telewidz nie ogląda tego, co jest emitowane w danej chwili w telewizji, tylko to, na co ma ochotę. Jednak dość tej teorii, przyjrzyjmy się, jak to działa w naszym systemie.

Wyobraźmy sobie, że przeglądamy Kodeks pracy i zapoznajemy się z artykułem 18, czyli Nieważność mniej korzystnych dla pracownika postanowień, o treści:
Art. 18. § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

Artykuł, mimo że dość prosty, może budzić wątpliwości, zwłaszcza dla osób bez wykształcenia prawnego. Przy artykule znajdują się takie przydatne funkcje jak powiązane akty, wzory dokumentów, orzecznictwo, ale także zamówienie komentarza (zamów komentarz)

zamówienie komentarza

Po kliknięciu ikony „Zamów komentarz” ukaże się okno z potwierdzeniem zamówienia, wraz z informacją, że zamówienie komentarza jest bezpłatne.

zamów komentarz

Po naciśnięciu przycisku [ Prośba o komentarz ] zamówienie idzie do zewnętrznej redakcji, gdzie zajmie się nim specjalista związany z danym obszarem prawnym. Macie Państwo zatem gwarancję, że komentarz będzie praktyczny i stworzony przez doświadczonego prawnika z tytułem zawodowym (radca prawny, adwokat).

Maksymalnie po kilku dniach na Państwa skrzynkę przyjdzie informacja o gotowym komentarzu na żądanie. Jedyną wadą tego rozwiązania jest czas potrzebny na przygotowanie komentarza. Jednak z drugiej strony oszczędności pieniężne są ogromne, ponieważ pakiety komentarzy do jednej ustawy przekraczają kilka tysięcy złotych dla jednego użytkownika. U nas mają to Państwa w cenie systemu informacji prawnej.