Dziennik urzędowy S (UE) w neoLEX

Decydując się na zakup programu komputerowego, z pewnością chcesz aby w pełni zaspokajał on Twoje potrzeby. Nie inaczej będzie w przypadku programu informacji prawniczej – musi on zawierać nie tylko aktualne ustawy, komentarze czy orzecznictwo, ale także i jak największa liczbę aktów prawnych i to niekoniecznie ograniczających się do terytorium naszego kraju. W dzisiejszych czasach informacja jest podstawą, za którą przedsiębiorcy płacą nierzadko wysoką cenę. W związku z tym prowadzenie własnej działalności gospodarczej może wymagać od Ciebie częstego sięgania do aktów prawnych Unii Europejskiej – ostatecznie od wielu lat jesteśmy członkiem Wspólnoty i zobowiązuje to nas do przestrzegania europejskiego prawa.

Dziennik S

neoLEX jest programem, który zawiera prawodawstwo Unii Europejskiej, także to zawarte w Dzienniku urzędowym S. Już teraz dodajmy, że jest to nowa baza dziennika urzędowego UE. W naszym programie znajduje się w menu po lewej pod zakładką „Dziennik URZ. UE”. W skrócie jest to baza zawierająca przetargi na terenie Unii Europejskiej.

Seria S wydawana jest już od 1978 r., czyli na długo przed tym jak Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Każdy przedsiębiorca zamierzający wziąć udział w przetargach europejskich obowiązkowo musi mieć dostęp do tego właśnie dziennika. Prawo europejskie stanowi bowiem, że w przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza określone progi zamawiający zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu publicznym do Urzędu Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, aby zostało ono opublikowane w serii S Dziennika Urzędowego UE. Progi od jakich polscy zamawiający przekazują zamówienia do Dz.U. UE określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Co zawiera seria S?

Seria S Dziennika Urzędowego zawiera:

  • ogłoszenia o zamówieniach publicznych udzielanych przez zamawiających z Państw Członkowskich Unii Europejskiej;
  • ogłoszenia o zamówieniach publicznych udzielanych przez zamawiających z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein);
  • ogłoszenia o zamówieniach publicznych realizowanych przez instytucje UE;
  • ogłoszenia o zamówieniach publicznych realizowanych ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju (dot. krajów z obszaru AKP – Afryka, Karaiby, Pacyfik);
  • ogłoszenia o zamówieniach publicznych realizowanych ze środków pomocowych UE (Phare, TACIS);
  • ogłoszenia o zamówieniach publicznych objętych zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) zawartego w ramach światowej Organizacji Handlu (WTO);
  • informacje o projektach finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Gdzie możesz znaleźć Dziennik urzędowy S?

Od 1998 r. seria S Dziennika Urzędowego UE nie jest publikowana w wersji drukowanej i dostępna jest wyłącznie w formacie elektronicznym na stronie internetowej TED (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do) lub na CD-ROM („OJ S CD-ROM application”). TED aktualizowany jest codziennie, a korzystanie z niego jest nieodpłatne. Wewnętrzna wyszukiwarka pozwala użytkownikom przeszukiwać ogłoszenia według różnych kryteriów, takich jak dane geograficzne, typ dokumentu, rodzaj kontraktu, słowa kluczowe, itp. Archiwum bazy TED przechowuje ogłoszenia opublikowane w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wydanie na CD-ROM-ach publikowane jest od wtorku do soboty i każdego dnia zawiera średnio 750 ogłoszeń o przetargach. Istnieją dwa rodzaje rocznej prenumeraty: codzienny CD-ROM lub wydanie ukazujące się dwa razy w tygodniu (w środy i soboty). Za opłatą można również otrzymać pojedyncze egzemplarze. Korzystanie z CD-ROM-ów w lokalnej sieci LAN jest bezpłatne.

Dziennik urzędowy S

Zdecydowanie prostszym rozwiązaniem jest korzystanie z programu informacji prawnej neoLEX – zawiera on bowiem wskazany już wcześniej Dziennik urzędowy serii S. Dostęp do tej serii nie jest objęty dodatkową opłatą – kupując neoLEX otrzymujesz go w całym zestawie. Oczywiście masz możliwość przetestowania całego programu i to za darmo – a jeśli Ci się spodoba, będziesz mógł wykupić dostęp do niego na wybrany przez siebie dogodny okres czasu.